Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto onemocnění je mezi chovateli opředeno dohady, které ne vždy odpovídají skutečnosti. Je potřeba ovšem zdůraznit, že i veterinární veřejnost není v pohledu na tento život ohrožující stav jednotná.
        Pojmem dilatace a torze žaludku ( GDV )  označujeme  nadměrné naplnění žaludku ( nejčastěji plynem ) , spojené s jeho  rotací kolem kořene závěsu. Spolu s GDV je pro podobné klinické příznaky důležité zmínit i tzv. prostou dilataci, kdy je žaludek pouze přeplněn bez rotace.
        Klasický GDV syndrom je akutní stav s úmrtností kolem 30 – 40 %. K úhynu dochází nejčastěji následkem selhání kardiovaskulárního systému.
        Za příčinu je považována funkční nebo mechanická porucha vyprazdňování žaludku, jako následek narušeného fyziologického mechanismu odstraňování plynů ze žaludku ( eruktace, zvracení, přestup do tenkého střeva ). Co je však příčinou této obstrukce zatím není známo. Polykání vzduchu při hltavém příjmu krmiva, při stavech nevolnosti ( tzv. aerofagie), bakteriální fermentace karbohydrátů, difůze plynů z krevního řečiště jsou příčinou hromadění velkého množství plynu v žaludku. Pohyb po příjmu velkého množství snadno kvasitelného krmiva nebo vody napomáhá rozvoji GDV. Epidemiologické studie neprokázaly vliv skladby krmiva na bázi sóji nebo cereálií. Další vlivy – anatomické predispozice (velká plemena psů s úzkým, hlubokým hrudníkem – doga, NO, dobrman,baset, velký knírač  ), stres při krmení, trauma, poruchy žaludeční motility, zvracení, illeus ( porucha průchodnosti trávicího traktu ).
        Mezi nejčastější příznaky patří někdy méně, někdy více nápadné zvětšování objemu břišní dutiny ( patrné již během krmení nebo až několik hodin po nakrmení ), zaujímání nepřirozených poloh, nahrbený postoj, deprese, neklid, neproduktivní zvracení, zvýšené slinění, doprovázené i projevy šoku ( zrychlený povrchní dech, periferní puls, zrychlená činnost srdeční, bledost sliznic ).
 Podobné příznaky jako GDV mohou mít i jiná onemocnění, která je potřebné při vyšetření vyloučit
-  prostá dilatace – postihuje častěji mladá zvířata -rtg
-  zauzlení tenkého střeva – odlišný rtg nález
-  torze sleziny – akutní bolestivost břicha, rtg
-  brániční kýla – s přemístěním žaludku nebo jeho části do dutiny hrudní – rtg
Pro  potvrzení, příp. vyloučení GDV je nutné provést rtg vyšetření ! Je to jediná spolehlivá diagnostická metoda, k určení dilatace a torze žaludku.
        Pro úspěšnou léčbu je podstatné včasné odhalení onemocnění a jeho řešení. Na prvním místě, před chirurgickým zákrokem, stojí stabilizace pacienta – dekomprese žaludku buď pomocí žaludeční sondy ( pokud lze zavést, pozor na riziko poškození jícnu při násilném
zavádění ) nebo pomocí silné jehly zavedené přes kůži. Zároveň s odsátím plynu ze žaludku je nutné postiženého pacienta stabilizovat pomocí nitrožilní aplikace infůzních roztoků.Tímto předcházíme postižení kardiovaskulárního aparátu, který bývá v prvních chvílích postižený nejvíce. Samotný chirurgický zákrok spočívá v anatomické repozici po předchozím vybavení obsahu a zhodnocení možných morfologických změn ve stěně žaludku ( rozsáhlá nekróza stěny bývá nejčastějším důvodem pro utracení ). Jako prevence možných recidiv se provádí tzv. gastropexe, kdy se stěna žaludku trvale fixuje k břišní stěně.
        Závěr : Výskyt dilatace a torze žaludku je vždy vázaný na podání krmení.Prognóza je stanovena na základě doby, která uplynula od posledního krmení, na charakteru postižení kardiovaskulárního aparátu a na klinickém stavu pacienta.
Při jakémkoliv podezření na toto onemocnění je nutné urychleně vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Toto onemocnění se bez chirurgického zákroku nevyléčí.

Doporučení pro chovatele :
- krmit větší množství menších dávek než jednu velkou
- zamezit stresu během krmení ( je-li to nutné, izolovat zvíře od ostatních )
- omezit pohyb před a po nakrmení
- u vysoce rizikových zvířat provést profylaktickou gastropexi
- včas vyhledat lékařskou pomoc při objevení příznaků nadýmání